Căutare comunitate
și district

 

Biserica Nouapostolică de la A la Z

Avort | și Întreruperea sarcinii

Biserica Nouapostolică se consideră apărătoare a vieții. Ovulul fecundat este deja o viață individuală, care se bucură de dreptul la protecție. Biserica Nouapostolică respinge întreruperile de sarcină, deoarece ele încalcă a cincea poruncă. Vina înaintea lui Dumnezeu, asociată cu aceasta, poate varia mult în funcție de circumstanțele individuale. Chiar dacă motivele pentru întreruperea sarcinii sunt de înțeles din punct de vedere omenesc, poziția bisericii ar trebuie să cântărească greu, având în vedere consecințele hotărârii.

Mamele, respectiv perechile, care au tratat serios aspectele medicale, personale și teologice, se pot baza pe faptul că biserica le respectă decizia personală pentru sau împotriva întreruperii de sarcină și pe îngrijirea sufletească imparțială.

 

Administrarea sacramentelor pentru răposați

La serviciile divine de duminică şi la sărbătorile bisericeşti, după sărbătorirea Sfintei Cine pentru comunitate, sacramentul acesta le este oferit şi celor răposaţi de către apostolul patriarh, apostolii districtuali sau de apostolii însărcinaţi de ei. Atunci, doi slujitori iau în numele celor răposaţi, trupul şi sângele lui Isus.

De trei ori pe an, întotdeauna în prima duminică din lunile martie, iulie şi noiembrie, se sărbătoresc servicii divine în care apostolul patriarh, apostolii districtuali sau apostolii însărcinaţi de ei le oferă răposaţilor toate cele trei sacramente. Din nou, doi slujitori iau Sfânta Cină în numele celor răposaţi.

Administrarea sacramentelor celor răposaţi se realizează prin oferirea sacramentelor celor vii, care îi reprezintă. Lucrul acesta reiese din 1 Corinteni 15, 29: „Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu învie morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?“

 

Acțiuni de binecuvântare

În timpul serviciului divin au loc următoarele acţiuni de binecuvântare: confirmarea, primirea în Biserica Nouapostolică, oferirea binecuvântării de logodnă, de cununie şi de aniversări de căsătorie. Tot la serviciile divine mai sunt înfăptuite şi numiri, precum şi alte acţiuni privitoare la însărcinarea spirituală.

 

Abateri sexuale în îngrijirea sufletească

Abaterile sexuale în îngrijirea sufletească – care includ hărțuirea sexuală și abuzul sexual de către slujitori și alți colaboratori – sunt infracțiuni care vor fi strict condamnate și pedepsite în conformitate cu dreptul canonic, în cazul în care suspiciunile vor fi confirmate. Astfel de infracțiuni pot fi comise atât de femei, cât și de bărbați, din toate grupele de vârstă. Ele încalcă personalitatea și demnitatea omului.

Bisericile regionale individuale au desemnat comisii de examinare și consultare pentru a investiga orice caz suspect. În conformitate cu misiunea sa, biserica le oferă îngrijire sufletească atât victimelor, cât și infractorilor și îi îndrumă către persoane și instituții calificate.

 

Angajament social

Biserica Nouapostolică urmăreşte respectarea Evangheliei. Sarcina pe care o are, printre altele, constă în „practicarea dragostei de semeni”, îndeplinită faţă de toţi oamenii, fără deosebire. Angajamentul ei social se manifestă prin numeroasele persoane din cadrul ei, care activează benevol, precum şi prin ajutoare materiale.

În limita posibilităţilor pe care le are, Biserica Nouapostolică organizează, încurajează şi sprijină proiecte și instituții de caritate și non-profit, precum şi acţiuni de ajutorare în toată lumea, chiar şi în colaborare cu diferite organizaţii umanitare.

 

Apostol patriarh

La baza funcției de apostol patriarh se află sarcina pe care i-a dat-o Isus lui Petru, atunci când l-a numit: „Și Eu iţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri." (Matei 16, 18.19).

„Slujba lui Petru” este slujba de bază, pe care i-a încredinţat-o Isus Hristos apostolului Petru. „Slujba lui Petru“ include grij pentru cei care aparțin Bisericii lui Hristos, aşa cum i-a poruncit Isus înviat lui Petru: „Paşte mieii Mei! Paşte oile Mele!”