Căutare comunitate
și district

 

Credința

Creștinii nouapostolici cred în Sfânta Treime, care vrea să-i ajute pe toți oamenii, și se străduiesc să-l pună pe Isus în centrul vieții lor. Țelul credinței noastre este acela de a fi uniți cu Hristos, la revenirea lui. Misiunea și dragostea pentru aproapele sunt trăsături importante ale credinței.

 

Autoportret
 

Autoportret

Calea dată de Isus Hristos în scopul mântuirii în zilele noastre:

 • Biserica Nouapostolică este condusă de Isus Hristos, prin apostolii săi vii. Învățătura lor se bazează pe Sfânta Scriptură.
 • Apostolatul prin împuternicirea de la Isus Hristos le transmită oamenilor mântuirea.
 • Oamenii care fac parte din Biserica lui Isus Hristos, au fost chemați de Dumnezeu să trăiască în comuniune veșnică împreună cu El, adică cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Centrul vieții bisericești este Serviciul Divin. În Biserică, Isus Hristos își pregătește comunitatea mireasă prin intermediul apostolilor, în scopul revenirii Sale apropiate, pentru nunta din cer. (Catehism 6, 1)
 • Biserica Nouapostolică cunoaște trei sacramente: Sfântul Botez cu apă, Sfânta Pecetluire (oferirea darului Sfântului Duh) și Sfânta Cină.
 • Oferirea sacramentelor Sfintei Pecetluiri și a Sfintei Cine, precum și iertarea păcatelor sunt legate de apostolate.
 • Isus Hristos, despre care ni se mărturisește în Sfânta Scriptură, se află în centrul vieții și credinței creștinilor nouapostolici. Astăzi, El acționează în Biserica Sa și va veni din nou. Țelul credinței creștinilor nouapostolici este cel de a fi uniți cu Hristos, atunci când El va reveni.
Viziunea
 

Viziunea Bisericii Nouapostolice

O Biserică, în care oamenii să se simtă bine și, plini de Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu, să își orienteze viața după Evanghelia lui Isus Hristos, pregătindu-se astfel pentru revenirea Lui și viața veșnică.

Misiunea
 

Misiunea Bisericii Nouapostolice

Să meargă la toți oamenii, în scopul de a-i învăța Evanghelia lui Isus Hristos și de a-i boteza cu apă și cu Sfântul Duh.
Să se ocupe de îngrijirea sufletelor şi să realizeze o comuniune plină de dragoste, în care fiecare om să poată trăi şi simţi dragostea lui Dumnezeu şi bucuria de a-I sluji Acestuia, precum şi celorlalţi oameni.

Confesiunea
 

Confesiunea

Cele zece articole reprezintă o sinteză a credinței nouapostolice și conțin credința în Dumnezeu, în Fiul acestuia și în Sfântul Duh, acțiunea apostolilor în zilele noastre, necesitatea sacramentelor și revenirea lui Hristos, precum și relația pe care o au creștinii nouapostolici cu autoritățile.

 

Cele zece articole ale confesiunii nouapostolice sunt următoarele:

 • Primul articol de credință
  Cred în Dumnezeu Tatăl, cel Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului.

 • Al doilea articol de credință
  Cred în Isus Hristos, singurul Fiu născut din Dumnezeu, Domnul nostru, care a fost conceput de la Sfântul Duh, născut din Fecioara Maria, care a pătimit pe vremea lui Pilat din Pont, crucificat, mort, îngropat, intrat în locuinţa morţilor, înviat din morţi în a treia zi, înălţat la cer, unde stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic şi de unde va reveni.

 • Al treilea articol de credință
  Cred în Duhul Sfânt, în una, sfântă, apostolică și universală Biserică, în comuniunea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică.

 • Al patrulea articol de credință
  Cred că Domnul Isus își conduce Biserica, și-a trimis apostolii pentru aceasta și încă îi va trimite până la revenirea Lui, cu scopul de a-i învăța pe oameni, de a ierta păcatele în numele Lui și a boteza cu apă și cu Duh Sfânt.

 • Al cincelea articol de credință
  Cred că cei aleşi de Dumnezeu pentru o însărcinare, pot fi numiţi numai de apostoli. Din însărcinarea de apostol izvoreşte putere deplină, binecuvântarea şi sfinţenie pentru sarcinile acestora.

 • Al șaselea articol de credință
  Cred că Sfântul botez cu apă este primul pas spre înnoirea omului în Duhul Sfânt și că prin el, cel botezat este primit în comuniunea celor ce cred în Isus Hristos și îl mărturisesc ca Domn al lor.

 • Al șaptelea articol de credință
  Cred că Sfânta Cină a fost instituită de însuşi Isus Domnul, în amintirea jertfei aduse o dată şi veşnic valabile, precum şi a suferinţelor amare şi a morţii Lui. Luarea cu demnitate a Sfintei Cine ne garantează comuniunea de viaţă cu Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta se sărbătoreşte cu pâine nedospită şi cu vin; ambele trebuie sfinţite şi oferite de către un slujitor însărcinat de apostol.

 • Al optulea articol de credință
  Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească darul Duhului Sfânt printr-un apostol, pentru a obține apartenența la comunitatea copiilor lui Dumnezeu și condiția de întâi născut.

 • Al nouălea articol de credință
  Cred că Domnul Isus va veni cu siguranţă aşa cum s-a înălţat la cer, şi îi va lua la El pe cei întâi născuţi, dintre cei morţi şi cei vii, care au sperat şi s-au pregătit pentru revenirea Lui; după nunta din cer Isus se va întoarce cu aceştia pe pământ, unde îşi va clădi Împărăţia păcii, iar împreună cu El, o vor conduce ca preoţime împărătească. După încheierea Împărăţiei păcii, va avea loc Judecata de apoi. Atunci va crea Dumnezeu un cer nou şi un pământ nou şi va locui alături de poporul Său.

 • Al zecelea articol de credință
  Cred că sunt obligat să mă supun autorității lumești, atâta timp cât aceasta nu se opune legilor divine.