Căutare comunitate
și district

Început de Advent sub semnul binecuvântării cerești

25.11.2022

Apostolul nostru patriarh Jean-Luc Schneider, însoțit de apostolul districtual Jürg Zbinden, apostolul Hans-Jürgen Bauer și apostolul Stefan Pöschel, au făcut o vizită în Republica Moldova în prima duminică de Advent. Aici au fost întâmpinați de apostolul Vasile Cone și episcopul Ștefan Gavriliuc care le-au urat un călduros bun-venit în numele tuturor fraților și surorilor din această țară.
 
/api/media/530667/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=93aa21f05c5c8a02c399bdcf8b3eadeb%3A1741037927%3A4146790&width=1500
/api/media/530668/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=787ca0b67a7d237fbe6c21373a3fd91b%3A1741037927%3A3126701&width=1500
/api/media/530669/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a7b4515c70509ea4637b638f0d00fc9f%3A1741037927%3A5209834&width=1500
/api/media/530670/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=8cf206c249867f0bc76b47449881829f%3A1741037927%3A6761173&width=1500
/api/media/530671/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=a68bd48ba7cd4c0109e443e67849b1f3%3A1741037927%3A7764298&width=1500
/api/media/530672/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=99dd67673a85d590d5178f3ef8aaa4f1%3A1741037927%3A8215691&width=1500
/api/media/530673/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=235f5fd7f7e2865943a1ede3fc127867%3A1741037927%3A8730777&width=1500
/api/media/530674/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=fb03c946afaab581c1e255325621a723%3A1741037927%3A7947467&width=1500
/api/media/530675/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=30007a91867f8db25187b36be3eae834%3A1741037927%3A2603954&width=1500
/api/media/530676/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=f9ce2fb0ad4b2e6e6421f9823b4ee8fc%3A1741037927%3A2271077&width=1500
/api/media/530677/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=78805eb90fbcdc4873cf426fc469c419%3A1741037927%3A9635518&width=1500
/api/media/530678/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=b2019eb30e17d0975aaece09e74e4593%3A1741037927%3A8958680&width=1500
/api/media/530679/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=af4b20aea5bf4fdd7afed3cc9feda22b%3A1741037927%3A9877064&width=1500
/api/media/530680/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=744db986fa6ba80f4b9fb70e5792e41d%3A1741037927%3A1063492&width=1500
/api/media/530681/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=382bf5c2df3e69e00a66936e62648a29%3A1741037927%3A8434547&width=1500
/api/media/530682/process?crop=fixwidth&filetype=jpg&height=1500&token=7ec503f46eb1b984aae731505a33607e%3A1741037927%3A5568100&width=1500
 

În scrisoarea de bun-venit adresată de apostolul Vasile Cone, acesta a subliniat în mod deosebit că este o mare binecuvântare că în aceste timpuri atât de tulburi și în contextul războiului de la granițele țării, cel mai înalt slujitor al Domnului, apostolul patriarh, sa fie aici în Republica Moldova. Frații și surorile care trăiesc din plin consecințele acestui război au nevoie să fie întăriți și să simtă că Dumnezeu este mai mult decât orice dragoste și nu altceva. Ei s-au pregătit în mod deosebit pentru această vizită și au așteptat cu multă bucurie în inimi acest moment.

Chiar cu câteva zile înainte de această vizită, în urma bombardamentelor intense din Ucraina, energia electrică și gazul au fost întrerupte, multe localități au rămas fără energie zile la rând și exista riscul ca întreaga activitate din Republica Moldova sa fie blocată, inclusiv activitatea aeroportului din capitala țării Chișinău urma să fie întreruptă. Mulțumim lui Dumnezeu că totul a fost restabilit la timp, astfel că la data programată apostolul patriarh și cei care îl însoțeau să poată ajunge fără probleme.

Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, apostolul nostru patriarh a putut să slujească în Biserica noastră din Orhei unui număr de peste 200 de frați și surori din districtul Nord. Aici apostolii Domnului au fost întâmpinați cu pâine și sare de către câțiva tineri din district.  Corul și comunitatea au pregătit acest moment deosebit cu multă dăruire și emoție sufletească. Apostolul nostru patriarh a folosit un cuvânt din Mica, capitolul 7, versetul 7:

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta.”

Apostolul patriarh a subliniat încă de la început faptul că Dumnezeu cunoaște situația fiecărui copil de Dumnezeu și pentru El nu este importantă condiția socială, sau alte criterii omenești, ci este importantă doar credința și încrederea pe care o avem în El pentru mântuirea noastră. Dumnezeu nu face nicio greșeală, El este Atotputernic, este dragoste și tot ceea ce face este născut din această dragoste.

Profetul Mica este recunoscut ca cel care a profețit nașterea lui Isus în Betleem și care a trăit în timpuri foarte grele când poporul se îndepărta de Dumnezeu. Oamenii care conduceau profitau de puterea pe care o aveau, provocau suferințe poporului și societatea era coruptă. Profetul Mica se simțea foarte singur și a spus cuvintele din versetul de astăzi.

Observăm și acum că pretutindeni unde oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, situația a devenit aceeași. Profetul a înțeles că mântuirea lui depinde doar de Dumnezeu. „Dragă frate, dragă soră, mântuirea ta nu depinde de situația din lumea de astăzi... mântuirea ta nu depinde decât de un singur punct: legătura ta personală cu Dumnezeu” – a spus apostolul patriarh. Noi vrem ca, în toate situațiile, să privim către Domnul nostru Isus Hristos, Dumnezeu ne iubește așa cum l-a iubit pe Fiul Său. Noi știm țelul pe care vrem să-l atingem, comuniunea cu Domnul. Indiferent de ceea ce ni se spune, cea mai importantă învățătură pentru noi este Evanghelia lui Isus Hristos, El este Adevărul și exemplul pe care vrem să-l urmăm. Domnul Isus vrea să împărtășească cu noi Împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm la Dumnezeu în numele lui Isus și așa cum se roagă Isus pentru noi, Dumnezeu ne va asculta.

Au conslujit apostolul Pöschel și apostolul Bauer.

După acest Serviciu Divin, apostolul patriarh și cei care l-au însoțit au plecat spre locul în care o grupă de tineri din Moldova au pregătit un program de cântece tradiționale ca semn de bun-venit, dar și ca o dorință ca apostolul nostru patriarh și cei care sunt pentru prima dată aici să cunoască o parte din cultura poporului.

Duminică, 27 noiembrie 2022, apostolul patriarh a slujit în Biserica noastră din Chișinău. Aici s-au adunat peste 300 de suflete care fac parte din comunitățile apropiate de capitala țării. În prima duminică de Advent, apostolul patriarh a folosit un cuvânt din Ieremia, capitolul 33, versetele 14 si 15:

"Iată, vin zile, zice Domnul", când voi împlini cuvântul cel bun, pe care l-am spus despre casa lui Israel şi despre casa lui Iuda. În zilele acelea şi în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită, care va înfăptui dreptatea şi judecata în ţară.”

El a subliniat că Dumnezeu își împlinește fiecare făgăduință, așa a fost cu trimiterea Domnului nostru Isus și la fel va fi cu revenirea Lui. Noi dorim să ne pregătim pentru împlinirea acestui viitor.

Dumnezeu ne poate întreba în această primă duminică de Advent: Ai crescut, copilul Meu? Să luăm această întrebare în inimile noastre și să ne gândim la ea. Dumnezeu a vorbit mereu cu oamenii și le-a propovăduit viitorul pe care îl va împlini. Promisiunea venirii Mântuitorului s-a îndeplinit și Isus Hristos a fost acel om care a păstrat dreptatea lui Dumnezeu și a făcut exact ceea ce i-a spus Tatăl Său. Prin jertfa Sa a făcut dreptate pentru toți oamenii și ne-a dat posibilitatea să fim mântuiți. Isus ne-a promis că ne va trimite Sfântul Duh care ne va învăța cum să ne purtăm fața de Dumnezeu, ne sfințește prin cuvânt și sacrament și ne pregătește pentru revenirea Domnului.

Isus este un judecător drept, El cunoaște faptele noastre și inima noastră, ne măsoară credința și iubirea. Dumnezeu cunoaște viitorul și totul se va întâmpla exact așa cum El a hotărât și cum a profețit, El este Atotputernic și Atotștiutor, oamenii nu pot schimba asta.

Dumnezeu nu ne răspunde la multele întrebări pe care le avem despre viitor, El ne spune: „Te iubesc și iți ofer mântuirea.” Acesta este firul roșu al Bibliei, acesta este viitorul pe care ni-l oferă Domnul. El așteaptă de la noi să avem încredere în promisiunea Lui, să nu ne îngrijorăm, ceea ce se întâmplă astăzi Dumnezeu a știut înainte și chiar dacă se întâmplă acum lucruri rele, El își va duce planul la îndeplinire, nimeni și nimic nu poate schimba voia Lui. Să credem cu putere în această promisiune! Dacă rămânem credincioși până la sfârșit, El ne va dărui Harul Său și ne va desăvârși pentru a putea intra în Împărăția Sa.

După conslujirea apostolului Pöschel și apostolului Bauer, comunitatea a sărbătorit Sfânta Cină și apoi apostolul patriarh Schneider a oferit Sfânta Cină pentru răposați prin intermediul apostolului Cone și episcopului Gavriliuc.

La final, apostolul patriarh a mulțumit în mod deosebit fraților și surorilor din Moldova pentru tot ceea ce ei au făcut pentru semenii lor aflați în mari necazuri cauzate de război: „cu toate problemele și grijile voastre, voi nu ați uitat ce înseamnă să fii un adevărat creștin”.

Duminică după prânz, apostolul patriarh împreună cu toți cei care l-au însoțit, au putut să se întoarcă în siguranță acasă. Toate momentele trăite aici în Moldova alături de ucenicii Domnului au făcut ca acest Advent să înceapă sub semnul binecuvântării cerești.