Căutare comunitate
și district

 

Politica de confidențialitate / Condiții de utilizare

Politica de confidențialitate
 

Politica de confidențialitate

1. Generalități

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova se bucură de interesul și de vizita dumneavoastră pe acest site web. Cu actuala politică de confidențialitate, ea vă informează despre colectarea datelor cu caracter personal în timpul vizitei dumneavoastră pe acest site web. Accesând acest site web, sunteți de acord cu această politică de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că, pe măsură ce acest site evoluează și sunt introduse noi tehnologii sau modificări aduse legii, este posibil să fie necesare actualizări individuale ale acestei politici de confidențialitate.

Prezenta declarație de confidențialitate și numitele prelucrări de date sunt supuse prevederilor dreptului Republicii Moldova. Se aplică cu precădere Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Eventualele mențiuni referitoare la Regulamentul european general privind protecția datelor (RGPD) au fost inserate în mod voluntar și fără recunoașterea unei obligații legale.


2. Responsabilul

Responsabilul pentru legislația protecției datelor este:

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova
Str. Vorniceni 2
2001 Chișinău
Republica Moldova

Telefon: +373 228 59853
E-mail: r.harea@nak.ch


3. Definiție «date cu caracter personal»

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică este considerată identificabilă dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care redă aspectul fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

În calitate de vizitator al acestui site, datele personale sunt toate datele care vă marchează personal, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail sau comportamentul utilizatorului.


4. Date cu caracter personal și scopuri de prelucrare

Când vizitați acest site, următoarele date personale sunt stocate în fișierele jurnal: adresa IP, data, ora, solicitarea browserului și informații generale transmise către sistemul de operare respectiv browser-ul web. Aceste date de utilizare fac baza evaluărilor statistice și anonime, care sunt utilizate exclusiv pentru funcționarea eficientă și sigură a acestui site web și optimizarea acestuia. Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.

Când contactați Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova , de exemplu prin e-mail sau formular de contact sau când vă înregistrați pentru o sponsorizare, datele personale pe care le furnizați (de exemplu, nume, prenume și adresă de e-mail) vor fi stocate de Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova pentru a vă procesa solicitarea. Procesarea suplimentară a datelor are loc în contextul unei eventuale donații sau sponsorizări. Utilizarea și plata oricăror servicii supuse taxării este posibilă - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil - fără specificarea acestor date sau sub specificații anonimizate sau pseudonim (de exemplu, în contextul donațiilor anonime) . Pașii legali împotriva expeditorilor de mailuri spam sunt rezervate în mod expres.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate sau păstrate doar atât timp cât este necesar în ce privește utilizarea și funcționarea acestui site web sau scopul asocierii și perioadelor legale de păstrare. Prelucrarea ulterioară a datelor, evaluările personale sau transferul către terți nu vor avea loc, cu excepția situațiilor de incidente de securitate tehnică sau fapte penale.


5. Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face cu bună-credință și cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă consimțământul a fost baza legală pentru colectarea / prelucrarea datelor, îl puteți revoca oricând. Legalitatea procesării, care a avut loc până la revocarea pe baza consimțământului, rămâne neafectată.


6. Procesarea comenzilor

Fără prejudicierea altor prevederi, ne rezervăm dreptul de a transfera datele dumneavoastră către procesatorul contractat de noi pe baza temeiului legal menționat (de exemplu, în contextul suportului IT). Există întotdeauna acorduri privind procesarea comenzilor cu furnizorii de servicii contractați. Aceștia se asigură că datele transmise în mod corespunzător sunt utilizate de agenții noștri numai pentru îndeplinirea sarcinilor specificate de noi în conformitate cu scopul de mai sus și cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru securitatea datelor și protecția datelor.


7. Securitatea datelor

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova ia toate măsurile rezonabile de organizare și tehnică pentru a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți, însă, că nu este garantată confidențialitatea și integritatea informațiilor transmise prin formularul de contact sau prin e-mailul necriptat. Aceasta înseamnă că o informație poate fi citită sau schimbată de către terți în timpul transmiterii. În cele din urmă, este responsabilitatea fiecărui utilizator al acestui site să își protejeze computerul și dispozitivele, precum și datele de autentificare (în special numele de utilizator și parola).


8. Cookies

Acest site nu folosește cookie-uri! Aflați mai multe despre asta la Biserica Nouapostolică Internațional


9. Linkurile altor site-uri web

Acest site web conține linkuri (trimiteri) către alte site-uri web, social media sau aplicații. Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova nu are nicio influență asupra conținutului, designului, corectitudinii, actualității, fiabilității sau legalității, sau asupra utilizării și a politicii lor de confidențialitate. Prin urmare, orice responsabilitate este respinsă.


10. Utilizarea de plugin-uri social media

Site-ul nostru web poate conține plugin-uri de pe social media (interfețe la rețelele de socializare). Acest lucru este vizibil pentru dumneavoastră (de obicei prin intermediul simbolurilor corespunzătoare). Am configurat aceste elemente pentru a fi dezactivate implicit. Prin activarea acestora (făcând clic pe ele), operatorii rețelelor de socializare respective pot să înregistreze că vă aflați pe site-ul nostru web, și unde, și pot utiliza aceste informații în scopuri proprii. Prelucrarea datelor dumneavoastră personale are loc în responsabilitatea acestui operator în conformitate cu politica sa de confidențialitate. Nu primim nicio informație de la el despre dumneavoastră.

Adresele serviciilor de social media respective și adresele URL cu indicațiile lor de confidențialitate:


11. Politica Social Media

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova este prezent pe diferite platforme de social media.

Toată lumea este invitată să se alăture la social media a cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova. Aici puteți scrie propriile contribuții și comunica prin intermediul rețelelor de socializare. Vă rugăm să rețineți, însă, că social media este un spațiu public. Aceasta înseamnă că postările dumneavoastră, cum ar fi imagini, filme, comentarii, like-uri etc. pot fi văzute de mii de oameni la câteva momente după ce sunt publicate și pot fi găsite în rezultatele motorului de căutare.

Utilizatorul are un profil în aceeași rețea socială ca și Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova și a decis să se alăture paginii create de Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, pentru a-și manifesta interesul pentru informațiile publicate în rețea. Prin alăturarea site-ului nostru, vă dați acordul pentru utilizarea informațiilor personale publicate în profilul dumneavoastră.

Se aplică declarațiile de confidențialitate și prevederile acestor platforme de socializare, la care Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova nu are nicio influență. Utilizatorul poate oricând să acceseze politica de confidențialitate a platformei de socializare în cauză și să își configureze profilul într-un mod în care să își păstreze sfera privată.

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova are acces la postările publicate de utilizator și le poate folosi, în special numele de contact. Aceste date sunt utilizate numai în cadrul rețelei sociale în sine. Nu sunt incluse în niciun fișier.

Cu privire la drepturile la informare, autorizare, ștergere și contestație pe care le aveți și pe care le puteți exercita împotriva cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, trebuie să aveți în vedere următoarele precizări în legătură cu utilizarea de social media:

Acces: Aceasta se definește prin funcționalitatea rețelei sociale și posibilitatea de a accesa informațiile despre profilul utilizatorului.

Autorizare: Se poate face doar în legătură cu informațiile care sunt sub controlul cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, de exemplu, ștergerea comentariilor postate pe pagina în sine. În mod normal, acest drept trebuie exercitat direct împotriva rețelei de socializare.

Ștergere și / sau contestație: Ca și în cazul precedent, numai în legătură cu informațiile aflate sub controlul cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova se poate depune o contestație, de ex. deoarece informațiile nu mai sunt legate de profil.

Fiecare utilizator poate decide singur cu cine dorește să fie conectat sau să împărtășească contribuțiile sale. În orice moment poate face acest lucru el însuși în setările de confidențialitate ale rețelei sociale respective.

De altfel, pentru utilizarea paginilor social media ale cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova se aplică Ghidul social media al BNAI. Acesta este disponibil la adresa: https://nacworld.net/public/privacy?locale=en


12. Transfer de date și transfer de date în străinătate

Pentru prelucrarea și gestionarea corectă a datelor cu caracter personal, bisericile regionale din zona apostolului districtual Elveția sunt responsabile în primul rând. Prelucrarea acestor date este reglementată de GDPR și de legile naționale relevante privind protecția datelor.

Administrația BNA din zona apostolului districtual Elveția se află la Zürich (Elveția). Protecția acestor date în schimb cu Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova este asigurată prin decizia de adecvare a Comisiei UE, prin informații adecvate și acordul persoanelor în cauză. Notițele de călătorie ale apostolului districtual sunt puse la dispoziția bisericilor regionale prin intermediul site-ului web BNA Elveția. Ele stau în competența și răspunderea administrației zonei apostolului districtual Elveția.


13. Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi generale:

 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de intervenție asupra datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Accesul la justiție.

Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:

 • identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
 • scopul prelucrării datelor colectate;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; existența drepturilor de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care acestea pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii sau voluntare, precum și consecințele posibile ale refuzului de a răspunde.

Dreptul de acces la date:

Aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta, de asemenea informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea, într-o formă inteligibilă și într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile privind originea acestor date;
 • informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
 • informații cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru subiectul acestor date;
 • informații privind modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul de intervenție asupra datelor:

Aveți dreptul de a obține de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere și în mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;
 • notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operațiunile efectuate conform lit. a), exceptând cazurile când această notificare se dovedește a fi imposibilă sau presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul la opoziție:

Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel. Dacă opoziția este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.

De asemenea, aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care va vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terți a datelor sale cu caracter personal.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

Orice persoană are dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parțială, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor și libertăților sale, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul și altele asemenea.

Fără a aduce atingere prevederilor menționate mai sus, o persoana poate fi supusă deciziei individuale, în cazul în care:

 • decizia este autorizată de o lege care stabilește măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal;
 • decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută.

 

Dreptul de a se adresa justiției:

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile și interesele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanța de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale și morale.

Dacă credeți că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legea privind protecția datelor sau dacă cererile de protecție a datelor au fost încălcate în alt mod, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor sau autoritatea pentru protecția datelor din sistemul juridic în care trăiți, prin e-mail.


14. Contact

Aveți întrebări despre această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile de confidențialitate? Atunci adresați-vă acestui contact:

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova
Responsabil cu protecția datelor
Str. Vorniceni 2
MD-2001 Chișinău / Republica Moldova

E-mail: privacy@scna.ro


15. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, cu efect viitor. O versiune curentă este disponibilă pe site-ul web. Vă rugăm să vizitați site-ul web în mod regulat pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate aplicabilă.

Ultima modificare: 21 noiembrie 2019

Condiții de utilizare
 

Condiții de utilizare

1. Conținutul ofertei online

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova  nu își asumă nici o responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Cererile de răspundere împotriva cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, legate de daune de natură materială sau imaterială, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte și incomplete, sunt, în principiu, excluse, dacă Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica nu poartă o culpă care să se dovedească a fi intenționată sau grav neglijentă.

Ofertele nu au caracter obligatoriu. Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica își rezervă în mod expres dreptul de a schimba, completa sau șterge părți ale paginilor sau ale întregii oferte fără o notificare prealabilă sau de a înceta publicarea temporar sau permanent.


2. Trimiteri și linkuri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-uri web externe („hyperlink-uri”) care se află în afara ariei de responsabilitate a cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova ar cunoaște conținutul și i-ar fi fost posibilă, din punct de vedere tehnic și rezonabil, prevenirea utilizării în cazul conținutului ilegal.

Prin prezenta, Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova declară în mod expres că la momentul conectării, niciun conținut ilegal nu a fost identificat pe paginile conectate. Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova nu are nici o influență asupra configurării, conținutului sau autorului paginilor asociate actuale și viitoare. Prin urmare, se disociază în mod expres de conținutul tuturor paginilor conectate, care au fost modificate după setarea conectării. Această declarație se aplică la toate linkurile și trimiterile din cadrul ofertei proprii de internet, precum și la introduceri de date străine în registre de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de linkuri, liste de corespondență și la toate celelalte forme de baze de date furnizate de Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, pe conținutul cărora sunt posibile accese de scriere externă. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate, furnizorul paginii la care se face conectarea prin link este  responsabil, și nu cel care doar atribuie link la publicația respectivă.


3. Drept de autor și marca înregistrată

Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova face tot posibilul să respecte drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze imagini, grafică, documente sonore, secvențe video și texte create de ea însăși sau să folosească grafică, documente sonore, secvențe video și texte care nu necesită deținerea unei licențe.

Toate numele de marcă și mărcile menționate în cadrul ofertei de internet și, eventual, protejate de terți sunt supuse, fără restricții, prevederilor legale privind mărcile înregistrate și drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari înregistrați. A nu se trage concluzia, pe baza simplei numiri, că mărcile înregistrate nu sunt protejate de drepturi ale terților!

Drepturile de autor pentru obiectele publicate și create de Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova rămân doar la Cultul religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova, ca unic editor al paginilor. Reproducerea sau utilizarea acestor grafice, documente sonore, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul expres al cultului religios Biserica Nouapostolică din Republica Moldova sau al deținătorilor de drepturi de autor respectivi.