Căutare comunitate
și district

 

Sacramentele

Sacramentele sunt darurile fundamentale pe care Dumnezeu le oferă oamenilor, din harul lui. Ele sunt niște acțiuni sfinte înfăptuite asupra oamenilor, pentru ca ei să poată fi mântuiți, să poată intra și rămâne totodată în comuniunea unei vieți împreună cu Dumnezeu. Prin primirea celor trei sacramente, oamenilor li se oferă posibilitatea de a fi împreună cu Domnul, atunci când va reveni.

 

 

Mântuirea transmisă prin sacramente își are originea în nașterea ca om a lui Isus Hristos, în jertfa și învierea Lui, precum și în Sfântul Duh, care a fost trimis să acționeze pe pământ.

Condiția esențială pentru ca sacramentele să poată duce la mântuire este credința.

În cadrul acțiunii de oferire a sacramentelor sunt necesare patru lucruri deosebit de importante:

  • semnul (signum / material): gestul (ritus) sau elementul vizibil
  • conținutul (res / forma): prezența mântuirii
  • persoana care oferă sacramentul (purtătorul de binecuvântare însărcinat)
  • credința (a celui care primește sacramentul), pentru a putea sluji spre mântuire

În Sfânta Scriptură scrie, printre altele, ”și trei sunt cari mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt una în mărturisirea lor.”(1 Ioan 5, 7.8) În această ordine cunoaște și Biserica Nouapostolică cele trei sacramente înființate de Isus.

Sfântul Botez cu apă
 

Sfântul Botez cu apă

Sacramentul Sfântului Botez cu apă este primul dar fundamental pe care Dumnezeu ca Sfântă Treime îl oferă celor care cred în Isus Hristos. Prin botez, omul participă și el la meritul dobândit de Isus Hristos prin moartea și jertfa Sa pentru oameni.

Păcatul originar este spălat și cel botezat ajunge pentru prima oară să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu și să fie aproape de El – el devine creștin. Cel botezat intră astfel în rândurile Bisericii și va face parte din comunitatea celor care cred în Isus Hristos și îl mărturisesc pe Domnul. El promite solemn să evite păcatul și să-l urmeze pe Hristos.  

Sfântul Botez cu apă este cel dintâi pas spre înnoirea omului în Sfântul Duh. Prin acest sacrament, Dumnezeu îi deschide celui botezat calea spre mântuirea în Hristos și, în final, spre mântuirea deplină. Sfântul Botez cu apă și Sfânta Pecetluire reprezintă împreună renașterea din apă și Duh.

Copiii pot primi și ei sacramentul Sfântului Botez cu apă. În cazul acesta, părinții sunt cei care  mărturisesc credința în Isus Hristos și promit solemn să-l educe pe copilaș în spiritul Evangheliei.

Fiind încredințat întregii Biserici creștine, în totalitatea ei, Sfântul Botez cu apă din cadrul altor confesiuni este considerat valabil, dacă este înfăptuit cu apă și în numele Sfintei Treimi.

Botezul cu Duhul Sfânt (Sfânta Pecetluire)
 

Botezul cu Duhul Sfânt (Sfânta Pecetluire)

Sfânta Pecetluire este sacramentul prin care credinciosul botezat primește darul Sfântului Duh.

Sfânta Pecetluire este administrată exclusiv de apostoli, prin gestul de punere a mâinilor și o rugăciune. Cine primește Sfânta Pecetluire își mărturisește credința în Dumnezeul trinitar și în apostolii trimiși de Isus Hristos. El promite solemn să îl urmeze pe Domnul Isus și să se pregătească pentru revenirea Lui. Când copiii primesc Sfânta Pecetluire, părinții sau tutorii legali își mărturisesc reprezentativ credința și promit solemn să crească copilul în credința nouapostolică.

Calitatea de membru al Bisericii Nouapostolice se obține odată cu Sfânta Pecetluire (primirea darului Sfântului Duh), care succedă botezul cu apă.

Sfânta Cină
 

Sfânta Cină

Sfânta Cină este o sărbătoare a bucuriei și a recunoștinței. În Biserica Nouapostolică, Sfânta Cină are o semnificație cvadruplă: este cină de comemorare, cină de mărturie, cină de comuniune și cină escatologică. Este o sărbătoare a comemorării jertfei lui Isus Hristos. Sfânta Cină înseamnă, pentru cei care participă la ea, mărturisirea morții, a învierii și revenirii lui Isus Hristos. În Sfânta Cină, comunitatea are unitate cu Isus Hristos și între membrii ei. Sfânta Cină are și un caracter escatologic, deoarece până la unirea cu Isus Hristos la revenirea Lui, comunitatea trăiește comuniunea cea mai profundă cu El, în Sfânta Cină.

Prin Sfânta Cină, sufletul își păstrează viața veșnică și primește certitudinea că va trăi mereu împreună cu Mântuitorul Isus Hristos (Ioan 6, 51-58) Astăzi, ”trupul și sângele” lui Isus le sunt oferite credincioșilor sub formă de pâine și vin, a unei ostii.

Prin consacrare și prin cuvintele de sfințire, pâinea și vinul nu se transformă, ci trupul și sângele lui Isus Hristos sunt prezente în ele.(consubstanțiație)

În Sfânta Cină, pâinea și vinul reprezintă natura omenească, iar trupul și sângele reprezintă natura divină a lui Hristos.

Pâinea și vinul nu sunt niște metafore sau simboluri pentru trupul și sângele lui Hristos, ci trupul și sângele lui Hristos sunt într-adevăr prezente. (realmente prezente)

De asemenea, jertfa lui Isus Hristos este și ea prezentă în Sfânta Cină.

Prin savurarea cu credință a Sfintei Cine, omul ia în interiorul său din ființa lui Isus și primește forțe noi, pentru a putea birui tot ce stă în calea mântuirii veșnice a sufletului.(Apocalipsa 12, 11)