Căutare comunitate
și district

 

Biserica Nouapostolică de la A la Z

Biblia | Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură – Biblia – este culegerea de scrieri despre acțiunile, profețiile și poruncile lui Dumnezeu. Ea este alcătuită din Vechiul Testament și din Noul Testament. Sfânta Scriptură mărturisește despre revelările lui Dumnezeu, ea nefiind totuși o relatare integrală a tuturor faptelor lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut grijă să se pătreze tot ceea ce este important pentru mântuirea oamenilor.

Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu. Apoi, oamenii care au fost însufleţiţi (inspiraţi) de ceea ce le-a descoperit Dumnezeu, au scris toate aceste lucruri. În ceea ce priveşte forma în care au fost scrise şi modul de exprimare, cărţile biblice poartă amprenta autorilor respectivi, a imaginaţiei lor, precum şi a experienţelor trăite în vremea lor. „Inspiraţie“ înseamnă în traducere: „sugestie, insuflare“. Inspiraţia divină înseamnă că Sfântul Duh îl îndeamnă pe un om să facă un anumit lucru, respectiv îi transmite ceva.

Biserica Nouapostolică acordă Apocrifelor aceeaşi valoare pe care o acordă şi celorlalte scrieri din Vechiul Testament.

Sfânta Scriptură stă la baza doctrinei Bisericii Nouapostolice. Predicile din cadrul serviciilor divine au ca punct de pornire versete din Sfânta Scriptură.

 

Biserica

Biserica lui Isus Hristos are, atât în partea ei vizibilă, cât şi în cea invizibilă, patru caracteristici: unitatea, sfinţenia, universalitatea şi apostolicitatea. Aceste caracteristici ale bisericii se numesc „notae ecclesiae“. Ele se manifestă în mod diferit și în proporții diferite, în diversele biserici creștine.

Cele patru caracteristici ale Bisericii lui Isus Hristos apar cel mai clar acolo unde acţionează apostoli: ei le oferă celor vii şi celor morţi cele trei sacramente şi propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, punând accentul pe revenirea curândă a lui Hristos. Aici se zidește lucrarea de mântuire a Domnului. Aceasta se referă la acea parte din biserică în care acţionează apostolii şi transmit acele daruri ale mântuirii, care slujesc pregătirii roadelor celor dintâi, miresei lui Hristos.

Din Biserica lui Isus Hristos fac parte acei oameni care cred în Isus Hristos şi îl mărturisesc pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn al lor. Ei sunt botezaţi în numele Dumnezeului trinitar, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

 

Botez | Sfântul Botez cu apă

Prin Sfântul Botez cu apă, relaţia dintre om şi Dumnezeu se schimbă fundamental. Prin spălarea păcatului originar, cel botezat, care era despărţit de Dumnezeu, este adus aproape de El și devine creştin. Prin credinţa sa şi prin mărturisirea lui Hristos, cel botezat face parte din Biserica lui Hristos.

Administrarea Botezului cu apă este posibilă şi este totodată valabilă în toate confesiunile Bisericii lui Hristos. Botezul cu apă este primul pas pe drumul către mântuirea deplină. Pretutindeni unde se botează în numele lui Dumnezeu, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, botezul este valabil. Motivul se află în voinţa universală de mântuire a lui Dumnezeu.