Căutare comunitate
și district

 

Biserica Nouapostolică de la A la Z

Întreruperea sarcinii

Biserica Nouapostolică se consideră apărătoare a vieții. Ovulul fecundat este deja o viață individuală, care se bucură de dreptul la protecție. Biserica Nouapostolică respinge întreruperile de sarcină, deoarece ele încalcă a cincea poruncă. Vina înaintea lui Dumnezeu, asociată cu aceasta, poate varia mult în funcție de circumstanțele individuale. Chiar dacă motivele pentru întreruperea sarcinii sunt de înțeles din punct de vedere omenesc, poziția bisericii ar trebuie să cântărească greu, având în vedere consecințele hotărârii.

Mamele, respectiv perechile, care au tratat serios aspectele medicale, personale și teologice, se pot baza pe faptul că biserica le respectă decizia personală pentru sau împotriva întreruperii de sarcină și pe îngrijirea sufletească imparțială.

 

Înviere

Isus Hristos a înviat. Prin aceasta, credinciosul are o speranță îndreptățită în propria sa înviere și în viața veșnică: „Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos“ (1Corinteni 15,20-22).

Credința în învierea lui Isus Hristos este necesară, deoarece, prin învierea Lui, ni se arată că El este Mântuitorul lumii (vedeți 1Corinteni 15,14).