Căutare comunitate
și district

 

Biserica Nouapostolică de la A la Z

Cina | Sfânta Cină

Sfânta Cină este o cină comemorativă: în timpul ei ne aducem aminte de moartea lui Isus Hristos ca eveniment unic și veșnic valabil. Cine ia parte la Sfânta Cină, își mărturisește credința în moartea, învierea și revenirea lui Isus Hristos. Cine ia parte regulat la Sfânta Cină în Biserica Nouapostolică, își mărturisește și credința în apostolii lui Isus activi în zilele noastre. În felul acesta, Sfânta Cină este totodată o cină a mărturisirii. Prin Sfânta Cină, Isus Hristos are mai întâi comuniune cu apostolii, apoi cu credincioșii. Pe lângă aceasta, prin sărbătorirea Sfintei Cine, credincioșii au comuniune și între ei.

În momentul sfințirii ostiilor (consacrare), trupul și sângele lui Isus Hristos sunt prezente. Prin sfințire, pâinea și vinul nu își modifică substanța, adică nu se transformă. Mai degrabă, la substanța pâinii și a vinului i se adaugă cea a trupului și a sângelui lui Hristos. Acest lucru poartă numele de „consubstanțiație“. La Sfânta Cină, pâinea și vinul nu sunt simbluri pentru trupul și sângele lui Isus, ci după sfințire, trupul și sângele lui Isus sunt cu adevărat prezente.

 

Crez | Articole de credință

Crezul nouapostolic cuprinde zece articole de credință, care exprimă clar doctrina Bisericii Nouapostolice. Acesta mai are sarcina de a influența atitudinea în credință a creștinilor nouapostolici.  

Crezul afirmă:

 1. Cred în Dumnezeu Tatăl, Cel Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului.
 2. Cred în Isus Hristos, singurul Fiu născut din Dumnezeu, Domnul nostru, care a fost conceput de la Sfântul Duh, născut din Fecioara Maria, care a pătimit pe vremea lui Pilat din Pont, crucificat, mort, îngropat, intrat în locuinţa morţilor, înviat din morţi în a treia zi, înălţat la cer, unde stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic şi de unde va reveni.
 3. Cred în Duhul Sfânt, în una, sfântă, apostolică și universală Biserică, în comuniunea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică.
 4. Cred că Domnul Isus își conduce Biserica, și-a trimis apostolii pentru aceasta și încă îi va trimite până la revenirea Lui, cu scopul de a-i învăța pe oameni, de a ierta păcatele în numele Lui și a boteza cu apă și cu Duh Sfânt.
 5. Cred că cei aleşi de Dumnezeu pentru o însărcinare, pot fi numiţi numai de apostoli. Din însărcinarea de apostol izvoreşte putere deplină, binecuvântarea şi sfinţenie pentru sarcinile acestora.
 6. Cred că Sfântul botez cu apă este primul pas spre înnoirea omului în Duhul Sfânt și că prin el, cel botezat este primit în comuniunea celor ce cred în Isus Hristos și îl mărturisesc ca Domn al lor.
 7. Cred că Sfânta Cină a fost instituită de însuşi Isus Domnul, în amintirea jertfei aduse o dată şi veşnic valabile, precum şi a suferinţelor amare şi a morţii Lui. Luarea cu demnitate a Sfintei Cine ne garantează comuniunea de viaţă cu Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta se sărbătoreşte cu pâine nedospită şi cu vin; ambele trebuie sfinţite şi oferite de către un slujitor însărcinat de apostol.
 8. Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească darul Duhului Sfânt printr-un apostol, pentru a obține apartenența la comunitatea copiilor lui Dumnezeu și condiția de întâi născut.
 9. Cred că Domnul Isus va veni cu siguranţă aşa cum s-a înălţat la cer, şi îi va lua la El pe cei întâi născuţi, dintre cei morţi şi cei vii, care au sperat şi s-au pregătit pentru revenirea Lui; după nunta din cer Isus se va întoarce cu aceştia pe pământ, unde îşi va clădi Împărăţia păcii, iar împreună cu El, o vor conduce ca preoţie împărătească. După încheierea Împărăţiei păcii, va avea loc Judecata de apoi. Atunci va crea Dumnezeu un cer nou şi un pământ nou şi va locui alături de poporul Său.
 10. Cred că sunt obligat să mă supun autorității lumești, atâta timp cât aceasta nu se opune legilor divine.

 

Contracepție

Biserica spune „da“ la viață. Planificarea familială este o chestiune între soți, cu toate acestea, biserica respinge metode și produse contraceptice, a căror menire este să omoare ovulul fecundat. Dezvoltarea ulterioară a vieții concepute nu trebuie împiedicată.

 

Credința

Credinţa faţă de Dumnezeu înseamnă încredere, supunere şi credincioşie. Din acestea, omul dobândeşte încrederea în mila şi ajutorul lui Dumnezeu. În Evrei 11, 1 scrie: „Și credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”

La începutul credinţei se află întotdeauna Dumnezeu, care se descoperă prin cuvânt şi lucrări. Credinţa este un dar de la Dumnezeu. Credinţa adevărată se bazează pe harul lui Dumnezeu, care ne-a ales.

În acelaşi timp, credinţa este o sarcină pentru oameni. Dacă omul crede, sau cât de mult crede, depinde și de implicarea lui: omul trebuie să vrea să creadă. De aceea, rugăciunea este foarte importantă pentru credință. „Cred, Doamne, ajută necredinței mele!“ (din Marcu 9,24).

 

Clonare

Biserica Nouapostolică aprobă cercetarea științifică în conformitate cu misiunea divină: umpleți pământul și supuneți-l. Cadrul acestei misiuni este redat de cele 10 Porunci și de Evanghelia lui Isus. Acesta include respectarea deplină a vieții omenești în toată diversitatea ei.

Din cauza dezvoltării rapide în sectorul biotehnologiei, putem prezenta doar o schiță pentru domeniile individuale, ca bază pentru luarea deciziilor.

 • Crearea sau distrugerea embrionilor umani în scopuri științifice este respinsă.
 • Producerea de descendenți identici genetic (clonarea reproductivă) este respinsă. Producerea de țesuturi identice genetic în scopuri terapeutice (clonare terapeutică sau de cercetare) este, de asemenea, respinsă dacă implică distrugerea embrionilor.
 • Terapia genică somatică este acceptabilă în principal. Riscul medical este deosebit de important aici. Intervenția asupra genomului celulelor germinale, care are consecințe neprevăzute chiar și pentru generațiile viitoare, nu este etică.

 

Confirmare

Confirmarea (din lb. latină „confirmatio“: „întărire, confirmare”) este acea acţiune de binecuvântare, prin care tinerii creştini preiau obligaţiile pe care le-au luat părinţii sau tutorii în numele lor la Sfântul Botez cu apă şi la Sfânta Pecetluire. Tinerii confirmanzi se obligă să-i rămână credincioşi lui Dumnezeu şi mărturisesc public, în faţa comunităţii, credinţa nouapostolică. Începând cu confirmarea, ei sunt creştini maturi înaintea lui Dumnezeu şi preiau răspunderea pentru viaţa lor de credinţă.

 

Crucea

Crucea lui Hristos este un semn al împăcării lui Dumnezeu cu oamenii păcătoşi. Moartea pe cruce era în Antichitate semnul unei înfrângeri: sfârşitul ruşinos al unui om dispreţuit, respins de societate. În cazul lui Isus, ceea ce pare a fi o înfrângere, este o biruinţă: prin moartea pe cruce, El a înfăptuit un act inegalabil al mântuirii.

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 1, 18).

 

Căsătorie

Căsătoria este acea formă de convieţuire dintre un bărbat şi o femeie, pe care Dumnezeu o binecuvântează. Ea se află la baza familiei şi se sprijină pe făgăduinţa de credinţă dată de bună voie de către cei doi soţi. Dragostea şi fidelitatea reciprocă sunt două lucruri obligatorii şi indispensabile pentru buna reuşită a unei căsnicii.

Căsătoria multiplă (poligamia) este respinsă de învăţătura şi tradiţia creştină.

 

Confidențialitate

Fiecare slujitor este supus obligației de confidențialitate. Aceasta acoperă toate informațiile și procesele care i-au fost încredințate în cadrul activităților sale bisericești sau de îngrijire sufletească. Confidențialitatea nu este limitată și continuă să fie în vigoare chiar și după încetarea activității în funcție.

 

Cercetarea celulelor stem

Biserica Nouapostolică aprobă cercetarea științifică în conformitate cu misiunea divină: umpleți pământul și supuneți-l. Cadrul acestei misiuni este redat de cele 10 Porunci și de Evanghelia lui Isus. Acesta include respectarea deplină a vieții omenești în toată diversitatea ei.

Din cauza dezvoltării rapide în sectorul biotehnologiei, putem prezenta doar o schiță pentru domeniile individuale, ca bază pentru luarea deciziilor.

 • Crearea sau distrugerea embrionilor umani în scopuri științifice este respinsă.
 • Producerea de descendenți identici genetic (clonarea reproductivă) este respinsă. Producerea de țesuturi identice genetic în scopuri terapeutice (clonare terapeutică sau de cercetare) este, de asemenea, respinsă dacă implică distrugerea embrionilor.
 • Terapia genică somatică este acceptabilă în principal. Riscul medical este deosebit de important aici. Intervenția asupra genomului celulelor germinale, care are consecințe neprevăzute chiar și pentru generațiile viitoare, nu este etică.